Jako jedyni w powiecie kartuskim zajmujemy się:

  • przygotowywaniem biznesplanów na otwarcie działalności gospodarczej,
  • przygotowaniem biznesplanów na refundację stanowiska pracy,
  • wnioskami o prace interwencyjne,
  • wnioskami kredytowymi do pożyczek niskoprocentowych oraz kredytami bankowymi,
  • wnioskami o dofinansowanie na poprawę warunków pracy do ZUS,
  • wnioskami o szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • rozliczaniem księgowym instytucji, które dostały dotacje, granty,
  • rozliczaniem księgowym projektów unijnych.